Príspevky

Práca v Španielsku - všetko čo potrebuješ vedieť

Obraz
Prečo pracovať v Španielsku alebo na Kanárskych ostrovoch?
Čo okrem slnka a mora ti ponúka práca v Španielsku?

Tu je zopár faktov prečo ísť pracovať práve do tejto slnečnej krajiny na juhu Európy.

Mzda v Španielsku:
Minimálna mzda v Španielsku v roku 2019 je 1050 € brutto mesačne, čo je viac ako dvojnásobok minimálnej mzdy na Slovensku.

Vývoj minimálnej mzdy v Španielsku:
Rok 2015: 756,70 € brutto
Rok 2016: 764,40 € brutto
Rok 2017: 825,65 € brutto
Rok 2018: 858,55 € brutto
Rok 2019: 1050,00 € brutto

Porovnanie minimálnej mzdy pri práci v Španielsku s inými európskymi krajinami (k januáru 2019):
Luxembursko: 2071,10 € (najvyššia mzda v rámci EU)
Írsko: 1656,20 €
Nemecko: 1557,00 €
Veľká Británia: 1453,28 € 
Španielsko: 1050,00 €
Slovinsko: 886,63 €
Slovensko: 520,00 € 
Česko: 518,97 €
Bulharsko: 286,33 € (najnižšia mzda v rámci EU)

Nezamestnanosť v Španielsku:
Španielsko bolo v posledných rokoch krajinou s jednou z najvyšších mier nezamestnanosti v rámci Európskej Únie. Počet ľudí …

Práca v Španielsku

Prečo pracovať v Španielsku a na Kanárskych ostrovoch?
Čo okrem slnka a mora ti ponúka práca v Španielsku a na čo nezabudnúť pri hľadaní práce v Španielsku?

Agentúry, ktoré ponúkajú prácu v zahraničí

Pracovné a sprostredkovateľské agentúry Ak ideš pracovať do zahraničia, výber pracovnej agentúry je jedna z najdôležitejších veci a mal by si jej prikladať spolu s výberom pracovného miesta najväčšiu pozornosť. Spoľahlivá pracovná agentúra je základom úspechu pri nájdení dobrej práce.

V minulosti museli mať pracovné agentúry povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu od Úradu práce a sociálnych vecí. V súčasnej dobe postačuje agentúram, ktoré chcú posielať pracovníkov do zahraničia, len živnosť na sprostredkovanie zamestnania.

Na Slovensku existuje množstvo pracovných a sprostredkovateľských agentúr. Pred vycestovaním je dobré si agentúru „preklepnúť“ a venovať dostatok času vyhľadaniu referencií od záujemcov, ktorí s dotyčnou pracovnou agentúrou vycestovali už v minulosti.

Zoznam pracovných agentúr Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytuje a pravidelne aktualizuje na svojom webe oficiálny zoznam pracovných agentúr, v ktorom sa nachádza vyše 2500 r…